Giới thiệu về luật chấp cá độ

Bạn biết gì về luật chấp cá độ hay không? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về luật chấp cá độ.

0 – 0: Đồng bóng

Đây gọi là hoà được thua. Nếu như bạn đặt cửa nào, cửa ấy thắng thì ăn, hoà thì về tiền. Theo như kinh nghiệm khi đánh bóng này thì thường bắt đội chủ nhà, hoặc đội có phong độ cao hơn…

0 – 1/4: Đồng bóng nửa trái

Với loại này thì cửa trên thắng ăn tất, cửa dưới thua toàn tập

Nếu như hoà thì cửa trên thua nửa tiền, cửa dưới chén nửa tiền

Cửa dưới thắng thì sẽ ăn tất còn cửa trên thua cả chì lẫn chài

ca do5

0 – 1/2: Cửa trên chấp hoà

Nếu như cửa trên thắng ăn tất, còn cửa dưới thua toàn bộ

Nếu như kết quả hoà thì cửa trên cửa trên thua tất, cửa dưới ăn tất cả

Nếu như cửa dưới thắng ăn tất, cửa trên thua tất

0 – 3/4: Nửa trái một trái

Nếu cửa trên thắng 1 trái thì cửa trên ăn nửa tiền, cửa dưới thua nửa tiền

Nếu cửa trên thắng 2 trái thì cửa trên sẽ ăn cả, cửa dưới trắng tay

Nếu như cửa trên hoà hoặc thua thì cửa trên thua hết, còn cửa dưới được ăn toàn bộ.

0 – 1 3/4: Cửa trên chấp 1 hoà

Nếu cửa trên thắng 1 trái cả hai về tiền

Nếu như cửa trên thắng 2 trái trở lên ăn đủ, cửa dưới nôn tiền

0 – 1 1/4: Cửa trên chấp 1 trái thua nửa

Nếu như cửa trên thắng 1 trái thua nửa tiền, cửa dưới được ăn một nửa

Nếu như cửa trên thắng 2 trái trở lên ăn đủ, cửa dưới thua toàn bộ

0 – 1 1/2: Cửa trên chấp trái rưỡi

Nếu như cửa trên thắng 1 trái thua toàn bộ, còn cửa dưới được ăn tất cả.

Nếu cửa trên thắng 2 trái trở lên ăn đủ, còn cửa dưới mất tất cả.

0 – 1 3/4: Cửa trên chấp 2 ăn nửa

Nếu như cửa trên thắng 2 trái ăn nửa tiền, cửa dưới bị thua mất một nửa tiền

Nếu như cửa trên thắng 2 trái trở lên ăn đủ, cửa dưới phải chịu thua tất cả, trả tiền cho nhà cái.