Liên hệ M88

Liên hệ với M88 qua Email

Yêu câu dịch vụ thành viên:
[email protected]
Thắc mắc về điểm thưởng:
[email protected]
Thắc mắc về tài chính:
[email protected]
Khiếu nại m88:
[email protected]

Liên hệ qua điện thoại

Số điện thoại: (84) 1694 362 900 (Khuyến khích các bạn dùng cách này, nhanh và tiện lợi)

Fax

Số Fax của m88 là:
+632 857 2060

Gửi thư tay

PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines

Chát trực tiếp với nhân viên M88

Đường link đến cửa sổ chat: http://goo.gl/RxkriW